Yogena chittasya padena vaacham, malam sharirasya cha vaidyakena / Yo paakaro’ttam pravaram muninaam patanjalim praajali raanato’smi / Aham hi dhanvantari aadi devo jaraaruja-amrutyuharo’maraanaam / Shalyaangamangam aparai upetam praapto’smi gaam bhuya ihopadeshtum

Yogena chittasya padena vaacham, malam sharirasya cha vaidyakena / Yo paakaro’ttam pravaram muninaam patanjalim praajali raanato’smi / Aham hi dhanvantari aadi devo jaraaruja-amrutyuharo’maraanaam / Shalyaangamangam aparai upetam praapto’smi gaam bhuya ihopadeshtum